Kolofon

Wydawnictwo
Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 29/1
tel. 12 299 20 45, 12 299 20 61
Redaktor naczelna:
Magdalena Ujma
Zespół redakcyjny:
Michał Bratko
Kinga Nowak
Michał Pilikowski
Małgorzata Płazowska
Jakub Woynarowski
Michał Zawada
Sekretarz redakcji:
Małgorzata Płazowska
mplazowska@asp.krakow.pl
Projekt i skład wersji drukowanej/pdf:
Michał Bratko
mbratko@asp.krakow.pl
Redakcja i korekta:
Radosław Doboszewski
Adam Wsiołkowski
Projekt graficzny strony:
Michał Bratko,
Michał Szota
Wykonanie strony
Michał Szota szota.pl