Colophon

Publishing House of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków
Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
e-mail: wydawnictwo@asp.krakow.pl
tel. 602 743 990, 516 240 904, 519 395 417
Chief editor:
Magdalena Ujma
Editorial staff:
Michał Bratko
Kinga Nowak
Michał Pilikowski
Małgorzata Płazowska
Jakub Woynarowski
Michał Zawada
Managing editor:
Małgorzata Płazowska
mplazowska@asp.krakow.pl
Design and layout of printed/PDF version:
Michał Bratko
mbratko@asp.krakow.pl
Editing and proofreading:
Radosław Doboszewski
Design
Michał Bratko,
Michał Szota
Coding
Michał Szota szota.pl