O nas

Cele i zakres czasopisma

„Elementy. Sztuka i Dizajn” to półrocznik wydawany w lipcu i lutym przez Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tytuł „Elementy. Sztuka i Dizajn” nawiązuje do fragmentów wiedzy, które kompletujemy stosownie do wybranych przez nas zadań i tematów z zakresu sztuk wizualnych, kultury audiowizualnej i współczesnej humanistyki. Elementy wiedzy teoretycznej i sztuk wizualnych, które są dla siebie komplementarne, zazębiają się, układają się w obraz kultury współczesnej.

Chcemy rozwijać problematykę łączności obrazu i tekstu – korespondencji sfery wizualnej i tekstualnej, ich (nie)komplementarności i (nie)przekładalności. Przywiązujemy dużą wagę do różnorodności języków wypowiedzi i interpretacji.

Elementy

• poświęcone teoretycznym rozwinięciom, prezentacjom i dociekaniom
• zamieszczają dogłębne analizy aktualnych problemów dotykających na różne sposoby sztuki, eseje, poszerzające kontekst jej rozumienia.
• publikują pogłębioną krytykę / teksty teoretyczne, naukowe, problemowe z nastawieniem krytycznym
• zajmują się problemami współczesnych sztuk wizualnych na szerokim tle współczesnej kultury audiowizualnej

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną i referencyjną pisma jest wersja elektroniczna.
Czasopismo nieodpłatnie udostępnia artykuły w wersji elektronicznej na zasadach Otwartego Dostępu na mocy licencji Creative Commons, dotyczącej przyznawania praw autorskich (CC BY-ND 4.0). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/.
Czasopismo jest wolne od opłat wydawniczych. Nie wymaga się od autorów wnoszenia żadnych opłat w celu zgłoszenia, a następnie opublikowania artykułu.

Redakcja

Magdalena Ujma – historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła studia z historii sztuki (KUL) i zarządzania kulturą (Ecole de Commerce, Dijon). Prowadziła Galerię NN w Lublinie, pracowała w redakcji kwartalnika literackiego „Kresy”, w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Obecnie sprawuje opiekę nad kolekcją w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie. Jest prezeską Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Kinga Nowak – malarka, autorka obiektów przestrzennych, związana z Wydziałem Malarstwa, pracuje na stanowisku profesora ASP. Studiowała w ENSBA w Paryżu, była wykładowczynią UAL. Współtworzy Platformę Badań Artystycznych i redakcję „Zeszytów Malarstwa”. Od 2007 redaktorka „Wiadomości ASP”. Współprowadzi przestrzeń działań artystycznych Widna. Swoje prace prezentowała m.in. w Cricotece, MOCAK–u, MODEM, MuFo, Zachęcie.

Jakub Woynarowski – artysta wizualny, kurator, designer i ilustrator. Absolwent i wykładowca ASP w Krakowie. Realizuje projekty z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Autor książek, m.in. „Corpus Delicti” (z Kubą Mikurdą), „Martwy sezon” i „November”. Twórca koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji (2014). Laureat Paszportu Polityki (2015) w kategorii sztuk wizualnych. Swoje prace prezentował m.in. w Fondazione Memmo w Rzymie, MeetFactory w Pradze i MSN w Warszawie.

Michał Zawada – ur. w 1985 roku w Krakowie. W latach 2004-2009 studiował historię sztuki na UJ, a w 2005-2010 malarstwo w ASP w Krakowie w pracowni prof. A. Bednarczyka. W 2013 otrzymał stopień doktora sztuki, a w 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2012 roku jest asystentem w VI Pracowni Malarstwa prof. A. Bednarczyka. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej (Akademie der bildenden Künste Wien, 2014-2015). Od 2016 do 2019 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Autor dziesięciu wystaw indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu pokazach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Małgorzata Płazowska – kierownik Wydawnictwa ASP w Krakowie (od 2017 roku), sekretarz redakcji kwartalnika „Wiadomości ASP” i czasopisma naukowego „Elementy. Sztuka i Dizajn”. Wcześniej redaktorka publikacji naukowych w Wydawnictwie WAM. Absolwentka historii i filozofii na UJ (stypendium Erasmusa na Uniwersytecie we Fryburgu w 2012 roku).

Michał Bratko – ur. w 1979 roku w Lublinie. Absolwent ASP w Krakowie. W pracy artystycznej, inspirowanej często typografią, porusza tematy związane z szukaniem sensów w obrębie znaków, odwracaniem znaczenia, sensualnością słowa. Od 2016 roku prowadzi z Kingą Nowak galerię Widna, w której powstało blisko trzydzieści projektów. W 2019 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.

Michał Pilikowski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Autor książek Piękna historia. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818–1939Architekt Akademii. Adolf Szyszko–Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce historycznej publikowanych na łamach „Wiadomości ASP”. Pracownik Wydawnictwa ASP (od 2005 roku). Sekretarz redakcji „Restartu”.

Rada Naukowa

Marek Bartelik
The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, Nowy Jork (USA)

Agnieszka Taborska
Rhode Island School of Design, Providence (USA)