CALL FOR PAPERS


Veronika Hapchenko

ur. w Kijowie w 1995 roku. Od 2013 roku studiowała scenografię na Narodowym Uniwersytecie Kina i Telewizji w Kijowie. W 2015 roku rozpoczęła naukę w ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Bednarczyka oraz pracowni wideo i fotografii prof. Grzegorza Sztwiertni i prof. Zbigniewa Sałaja. W 2019 roku w ramach wymiany studenckiej studiowała w ASP w Wiedniu w pracowni sztuki postkonceptualnej prof. Mariny Grzinic. W 2021 roku została laureatką konkursu Artystyczna Podróż Hestii i konkursu Bielska Jesień.
ORCID: 0000-0001-9444-9922