PRINT

Ewa Tatar (it/her) 
BWA, CZYLI POWOJENNA PRÓBA ANIMACJI OBIEGU SZTUKI POZA CENTRUM

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polish.

Przypisy

1Korzystałam z archiwum Działu Terenowego BWA w Archiwum Zakładowym Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Badania prowadzone były przed uporządkowaniem zbioru i nadaniem sygnatur archiwaliom.

2Tamże.

3Tamże.

4Jak obcowanie z przyrodą. O walce o sztukę współczesną w trudnych czasach z kierowniczką Wydziału Terenowego CBWA (1967–1990), Marią Domurat-Krawczyk, rozmawia Ewa Tatar, „Notes na 6 tygodni” 2014, nr 97, s. 68.

5Por. K. Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Warszawa 2014.

6Por. J. Banasiak, Raster, czyli historia pewnej epoki, https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/prezentacje/16281 [dostęp: 11.08.2022].

7M. Domurat-Krawczyk, Co słychać w BWA, „Notes na 6 tygodni”, 2015, nr 6–7, s. 64–65. Maszynopis pochodzi z 1990 roku.

8Tamże, s. 65.>

9Raporty roczne z Archiwum Działu Terenowego za 1979 rok. Archiwum Zakładowe Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.

10Por. K. Schiller, Awangarda na Dzikim Zachodzie. O Wystawach i Sympozjach Złotego Grona w Zielonej Górze, Warszawa 2015.

11Badania zostały podsumowane na łamach „Notesu na 6 tygodni” 2015, nr 6–7, s. 49–96. Korzystałam także z: I. Luba, Awangarda w CBWA, Warszawa 2018; Od CBWA do Galerii Miejskiej Arsenał 1949–1999, oprac. M. Michałowska, M. Matuszak, Poznań 1999; M. Meschnik, Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach 1949–1999, Katowice 2001.

Bibliografia 

  • Dokumenty w archiwach zakładowych dawnych BWA i w archiwum zakładowe Zachęty Narodowej Galerii Sztuki
  • Banasiak J., Raster, czyli historia pewnej epoki, https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/prezentacje/16281 [dostęp: 11.08.2022].
  • Luba I., Awangarda w CBWA, Warszawa 2018.
  • Meschnik M., Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach 1949–1999, Katowice 2001.
  • Od CBWA do Galerii Miejskiej Arsenał 1949–1999, oprac. M. Michałowska, M. Matuszak, Poznań 1999.
  • Plener BWA w NN6t, oprac. E. Tatar, „Notes na 6 tygodni” 2015, nr 97, 49–96.
  • Schiller K., Awangarda na Dzikim Zachodzie. O Wystawach i Sympozjach Złotego Grona w Zielonej Górze, Warszawa 2015.
  • Sienkiewicz K., Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Warszawa 2014.

Ewa Tatar (it/her) 

Sorry, this entry is only available in Polish.