Wojciech Szafrański

dr hab., prof. UAM, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce obrotu dziełami sztuki. Jest biegłym ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki, członkiem Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie i Zamku Królewskiego na Wawelu oraz TEAM UNESCO Chair on Cultural Property Law. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zastępca redaktora naczelnego „Santander Art and Culture Law Review”.