Małgorzata Płazowska

Kierownik Wydawnictwa ASP w Krakowie (od 2017 roku), sekretarz redakcji kwartalnika „Wiadomości ASP” i czasopisma naukowego „Elementy. Sztuka i Dizajn”. Wcześniej redaktorka publikacji naukowych w Wydawnictwie WAM. Absolwentka historii i filozofii na UJ (stypendium Erasmusa na Uniwersytecie we Fryburgu w 2012 roku).