CALL FOR PAPERS


Maja Dobiasz-Krysiak

antropolożka kultury, doktorka nauk o kulturze i religii, adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na UMK w Toruniu, gdzie realizuje projekt badawczy „Na drodze do animacji kultury. Interdyscyplinarne studium badawcze Interdyscyplinarnej Placówki Twórczo-Badawczej «Pracownia»”. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej na UW ze specjalizacją animacja kultury, gdzie obroniła pracę doktorską o szkole waldorfskiej. W 2021 roku w krakowskiej Oficynie Wydawniczej „Impuls” wydała książkę Szkoła transformacji. O szkole waldorfskiej w dobie przełomu demokratycznego.

ORCID: 0000-0002-9534-6463