Jarosław Lubiak 

ASP w Szczecinie

Dr, kurator i teoretyk sztuki oraz wykładowca w Akademii Sztuki w Szczecinie. 

ORCID: 0000‑0002‑8160‑701X