Agata Małodobry

absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki UJ i Podyplomowych Studiów Kuratorskich tamże; muzealniczka i kuratorka wystaw. Od 2004 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie zajmuje się polską sztuką nowoczesną w kontekście międzynarodowym.
ORCID: 0000-0001-7296-7497