Jakub Argasiński, Mikołaj Spodaryk
NA POCZĄTKU WYSYŁANO PLIKI POCZTĄ. NA DYSKIETCE, W KOPERCIE

Sorry, this entry is only available in Polski.

Wybrana bibliografia przedmiotu:

Książki:

 • Hacking Europe From Computer Cultures to Demoscenes, red. G. Alberts, R. Oldenziel, Amsterdam 2014.
 • Maher J., The Future Was Here: The Commodore Amiga, Cambridge 2012.
 • Marecki P., Cieślewicz T., Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny: narodziny gamedevu z ducha demosceny w Polsce (wywiad rzeka), transkrypcja i redakcja M. Syrwid, Kraków 2020.
 • Marecki P., Yerzmyey, Straka R., Demoscena ZX Spectrum, Kraków 2019.
 • McAlpine K.B., Bits and Pieces: A History of Chiptunes, New York 2018.

Rozdziały w książkach, publikacje w czasopismach, varia:

 • Aptacy P., Wolność, kreatywność, kompetencja: idee na cyfrowym wygnaniu, w: W przestrzeniach kultury: studia interdyscyplinarne, Media i Kultura, red. B. Gontarz et al., Katowice 2020, s. 221–238.
 • Banks T., The Wrong Tool for the Right Job: Composition on 8‑Bit Machines, „INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology” 2019, No. 3, Vol. II, December, s. 69–81.
 • Garda, M.B., Grabarczyk P., Technologiczna wzniosłość demosceny, w: Sztuka ma znaczenie, red. M. Ożóg et al., Łódź 2020, s. 269–280.
 • „Ha!art – Demoscena” 2014, 3 (47), red. A. Ladziński, E. Sasin.
 • Heikkilä V.M., Putting the demoscene in a context, https://www.academia.edu/2719288/Putting_the_demoscene_in_a_context [dostęp: 28.02.2023].
 • Harwood T., Towards a Manifesto for Machinima, „Journal of Visual Culture”, 2011  Vol. 10, Issue 1, s. 6–12.
 • Stachniak Z., Red Clones: the Soviet Computer Hobby Movement of the 1980s, „IEEE Annals of the History of Computing”, 2015, Vol. 37, Issue 1, Jan.-Mar., s. 12–23.
 • Tyni H., Sotamaa O., Assembling a Game Development Scene? Uncovering Finland’s Largest Demo Party, „Game, Journal of Game Studies”, 2014, Issue 03, https://www.gamejournal.it/wp‑content/uploads/2014/04/GAME_3_Subcultures_Journal_Tyni‑Sotamaa.pdf  [dostęp: 28.02.2023].