Aleksandra Grzemska

Assistant Professor in the Institute of Literature and New Media at the University of Szczecin. Doctor of the Humanities in Literary Studies, literary critic, editor. The author of the monograph Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku (2020). Coeditor of the monographs Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku (2017), and Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki (2017). Editorial Assistant for the academic journal Autobiografia. Literatura. Kultura. Media.

orcid: 0000-0002-0008-2435