Mikołaj Spodaryk
POZA TEKST? W STRONĘ BADAŃ OPARTYCH NA SZTUCE

Abstrakt ↓

Słowa kluczowe: arts based research, ABR, creative research, laboratoryjny model humanistyki, badania oparte na sztuce, arts and science, smog, pamięć, sztuka współczesna.

Keywords: arts‑based research, ABR, creative research, laboratory model of the humanities, arts‑based research, arts and science, smog, memory, contemporary art

Mikołaj Spodaryk

Dr nauk humanistycznych, kulturoznawca i literaturoznawca. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kurator i animator kultury. Popularyzator wiedzy o sztuce współczesnej i literaturze eksperymentalnej, twórca tekstów konceptualnych.
ORCID: 0000‑0001‑8186‑3067