DRUK

Marta Kudelska
ON THE ROMANTIC TURN IN POLISH ART. MODERN ART AND THE ROMANTIC TRADITION – AN OVERVIEW OF THE ISSUES

Abstrakt ↓
ON THE ROMANTIC TURN IN POLISH ART. MODERN ART AND THE ROMANTIC TRADITION – AN OVERVIEW OF THE ISSUES

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku amerykański angielski.

  Bibliography

 • Andrusiewicz A, ‘Transformacje kobiety w gotycyzmie. Kulturowa feminizacja zła’, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 54 (2008): 60–8.

 • Banach A., O polskiej sztuce fantastycznej, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968.

 • Banasiak J., Zmęczeni rzeczywistością, Warszawa: 40 000 Malarzy, 2009.

 • Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa: piw, 1975.

 • Janion M., Niesamowita słowiańszczyzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

 • Janion M., Odnawianie znaczeń, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.

 • Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa: pen, 1991.

 • Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.

 • Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa: piw, 1978.

 • Ławski J., Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.

 • Kowalczyk I., ‘Duchy, upiory, wampiry’, Obieg, 2 (2006): 34–40.

 • Kudelska M., ‘In Pursuit of the Black Square. Interview with Jakub Woynarowski’, Contemporary Lynx, https://contemporarylynx.co.uk/in-pursuit-of-the-black-square [accessed 10 Oct. 2021].

 • Kudelska M., ‘The Worlds Oddity. In Conversation with Wojciech Ireneusz Sobczyk’, Contemporary Lynx, https://contemporarylynx.co.uk/the-worlds-oddity-in-conversation-with-wojtek-ire-neusz-sobczyk [accessed 10 Oct. 2021].

 • Kudelska M., ‘Mediumistki, widma i zjawy – nadrealne strategie w sztuce polskich artystek’ in Brakujący element. Wątki ezoteryczne w sztuce współczesnej, J. Kaiser, J. Woynarowski (eds.), Kraków: asp, 2022.

 • Kozak Ł., Upiór, Warszawa: Fundacja Evviva L’Arte, 2020.

 • Majewska E., ‘Między nienawiścią do demokracji a współpracą’, Kultura Współczesna, 2 (2013): 62–78.

 • Mazur A., ‘Zwyczajne niesamowite’, Obieg, 1–2 (2008): 185–201.

 • Pyzik A., ‘Dziady polskie, czyli o wcieleniach niesamowitego w polskiej kulturze’, Obieg, 1–2 (2008): 152–73.

 • Sobolczyk P., Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2017.

 • Strzemiński W., Wybór pism estetycznych, G. Sztabiński (ed.), Kraków: Universitas, 2006.

 • Žižek S., Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, transl. to Polish by J. Margański, Warszawa: Aletheia, 2003. [English edition: Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Cambridge (ma): mit, 1992]

  Przpisy

1 For more on this issue, see J. Ławski, Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.

2 M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa: pen, 1991.

3 Eadem, Gorączka romantyczna, Warszawa: piw, 1975, 225–43.

4 Ibid. 26–47.

5 W. Strzemiński, ‘Konieczność walki z upiorami romantyzmu’, in idem, Wybór pism estetycznych, ed. by G. Sztabiński, Kraków: Universitas, 2006, 97–100.

6 P. Stangret, ‘Awangarda wobec romantyzmu’, https://teatr-pismo.pl/5339-awangarda-wobec-romantyzmu/ [accessed: 11 Feb. 2022].

7 J. Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością, Warszawa: 40 000 Malarzy, 2009.

8 A. Banach, O polskiej sztuce fantastycznej, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968.

9 E. Majewska, ‘Między nienawiścią do demokracji a współpracą’, Kultura Współczesna, 2 (2013): 62–78.

10 A. Pyzik, ‘Dziady polskie, czyli o wcieleniach niesamowitego w polskiej kulturze’, Obieg, 1–2 (2008): 152–73.

11 A. Mazur, ‘Zwyczajne niesamowite’, Obieg, 1–2 (2008): 185–201.

12 I. Kowalczyk, ‘Duchy, upiory, wampiry’, Obieg,2 (2006): 34–40.

13 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa: piw, 1978.

14 M. Janion, Odnawianie znaczeń, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.

15 For instance, his Novus Ordo Seclorum cycle.

16 M. Kudelska, ‘In Pursuit of the Black Square. Interview with Jakub Woynarowski’, Contemporary Lynx, https://contemporarylynx.co.uk/in-pursuit-of-the-black-square [accessed 10 Oct. 2021].

17 M. Kudelska, ‘The World’s Oddity. In Conversation with Wojciech Ireneusz Sobczyk’, Contemporary Lynx, https://contemporarylynx.co.uk/the-worlds–oddity-in-conversation-with-wojtek-ireneusz-sobczyk [accessed 10 Oct. 2021].

18 S. Žižek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, transl. to Polish by J. Margański, Warszawa: Aletheia, 2003, 42; [English edition: Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Cambridge (ma): MIT, 1992].

19 M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.

20 Eadem, Niesamowita słowiańszczyzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

21 P. Sobolczyk, Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2017.

22 Ł. Kozak, Upiór, Warszawa: Fundacja Evviva L’Arte, 2020, 18.

23 Ibid. 15.

24 For more on the art of Lena Achtelik, Milena Soporowska, and Dominika Olszowy in the context of spiritism, see: M. Kudelska, ‘Mediumistki, widma i zjawy. Nadrealne strategie w sztuce polskich artystek’,in Brakujący element. Wątki ezoteryczne w sztuce współczesnej, J. Kaiser and J. Woynarowski (eds.), Kraków: ASP, 2022.

25 M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, op. cit., 8.

26 A. Andrusiewicz, ‘Transformacje kobiety w gotycyzmie. Kulturowa feminizacja zła’,Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, 54 (2008): 60–8.

Marta Kudelska

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku amerykański angielski.