Tomasz Kozak
MEMY (ZE WSTĘPEM I KOMENTARZAMI)

Abstrakt ↓
Słowa kluczowe:
Facebook, filozofia, felieton,
krytyka kultury