Katarzyna Słoboda
Z CIAŁA DO CIAŁA. O UCIELEŚNIONYM DOŚWIADCZANIU CZASU W WYBRANYCH PRAKTYKACH I PERFORMANSACH

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polski.

Przypisy

1Ze względu na spójność wywodu opieram się na pracach, które były prezentowane na żywo przed publicznością lub stanowią nagranie wideo performansu. W tekście nie powołuję się na prace, które funkcjonują w formie fotografii lub instalacji nie zawierających nagrania wideo.

2Arts of Living on a Damaged Planet, red. A. Lowenhaupt Tsing, H.A. Swanson, E. Gan, N. Bubandt, Minneapolis 2017.

3 U.K. Le Guin, Wydziedziczeni, przeł. Ł. Nicpan, Gdańsk 1993, s. 206.

4B. Cvejić, A. Vujanović, Public Sphere by Performance, Berlin 2015, s. 72.

5P. Phelan, Ontologia performansu. Reprezentacja bez reprodukcji, przeł. A. Kowalczyk, w: Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. S. Nieśpiałowska‑Owczarek, K. Słoboda, Łódź 2013, s. 267.

6R. Schneider, Performans pozostaje, przeł. D. Sosnowska, w: Re//Mix. Performans i dokumentacja, red. T. Plata, D. Sajewska, Warszawa 2014, s. 30.

7Tamże, s. 27.

8Cyt. za: A. Thomas, Stillness in Nature: Eeo Stubblefield’s Still Dance with Anna Halprin, w: Readings in Performance and Ecology, red. W. Arons, T. J. May, New York 2012, s. 114.

9Zob. A. Lepecki, Polityczna ontologia ruchu, przeł. B. Wójcik, w: Choreografia: polityczność, red. M. Keil, Warszawa–Poznań–Lublin 2018, s. 76–85.

10S. Martin, Dancing Age(ing): Rethinking Age(ing) in and through Improvisation Practice and Performance, Bielefeld 2017, s. 20.

11A. Halprin, Taniec jako sztuka uzdrawiania. Do zdrowia przez ruch i twórczą pracę z uczuciami, przeł. Z. Zembaty, Warszawa 2010.

12Cyt. za: J. Ross, Anna Halprin: Experience as Dance, Berkeley–Los Angeles 2007, s. 341.

13S. Forti, Ożywione tańczenie. Praktyka improwizacji tańca, przeł. W. Szczawińska, w: Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. K. Słoboda, S. Nieśpiałowska‑Owczarek, Łódź 2013, s. 98.

14Opis pracy, która znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, zob.: K. Słoboda, Simone Forti, Zuma News, https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9340 [dostęp: 5.05.2023].

15Obsada: Boglárka Börcsök, Éva E. Kovács, Irén Preisich, Ágnes Roboz; scenariusz i reżyseria: Boglárka Börcsök, współpraca artystyczna: Andreas Bolm; montaż: Andreas Bolm & Boglárka Börcsök; zdjęcia: Lisa Rave; produkcja: Whole Wall Films, Boglárka Börcsök; finansowanie: Tanzfonds Erbe, La Musée de la Danse/Centre choréographique de Rennes et de Bretagne, Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Berlin.

16D. Haraway, Wiedze usytuowane i przywilej częściowej/ograniczonej perspektywy, przeł. A. Czarnacka [1988] 2009, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf [dostęp: 5.05.2023].

17Za: K. Erdődi, What leaps out of history?, https://kajetjournal.com/2021/09/22/erdodi‑what‑leaps‑out‑of‑history/?fbclid=IwAR1d‑hgxtGxCtE‑wo0Qpe1alz1mb‑qi5iW78zfUPrVSmtLtrcm‑wadGGYzY [dostęp: 5.05.2023]. Zweryfikowane z nagraniem udostępnionym przez artystkę.

18Conversation between Boglárka Börcsök and Kerstin Schroth, https://movinginnovember.fi/conversation‑between‑boglarka‑borcsok‑and‑kerstin‑schroth/[dostęp: 5.05.2023].

19Koncepcja i kierownictwo artystyczne: Eszter Salamon; choreografia i performans: Erzsébet Gyarmati i Eszter Salamon; fragmenty kompozycji As Explanation Gertrudy Stein; scenografia Eszter Salamon i Sylvie Garot; projekt światła Sylvie Garot; kostiumy Sabin Gröflin; produkcja: Botschaft GbR/Alexandra Wellensiek, Studio ES/Elodie Perrin /Nataša Petrešin‑Bachelez i If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, Amsterdam.

20Choreografia/koncept: Iza Szostak; wykonanie: Monika Morawska, Iza Szostak; muzyka:  Kuba Słomkowski; światło: Karolina Gębska; scenografia: Kasia Nocuń; producent: fundacja Ciało/Umysł, współpraca: Art Stations Foundation Stary Browar Nowy Taniec, Fundacja Burdąg.

21Izabela Szymańska, Młoda polska choreografia: Iza Szostak, https://www.dwutygodnik.com/artykul/3978‑mloda‑polska‑choreografia‑iza‑szostak.html [dostęp: 5.05.2023].

22J. Butler, Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej. Szkic z zakresu fenomenologii i teorii feminizmu, przeł. M. Łata w: Lektury inności. Antologia, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Warszawa 2007, s. 25–35.

23J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, J. Bednarek, Warszawa 2016, s. 70.

24D. Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham–London 2016, s. 1 (tłumaczenie własne).

Bibliografia

 • Arts of Living on a Damaged Planet, red. A. Lowenhaupt Tsing, H.A. Swanson, E. Gan, N. Bubandt, Minneapolis 2017.
 • Butler J., Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przeł. J. Bednarek, Warszawa 2016.
 • Butler J., Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej. Szkic z zakresu fenomenologii i teorii feminizmu, przeł. M. Łata w: Lektury inności. Antologia, red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński, Warszawa 2007, s. 25–35.
 • Conversation between Boglárka Börcsök and Kerstin Schroth, https://movinginnovember.fi/conversation‑between‑boglarka‑borcsok‑and‑kerstin‑schroth/ [dostęp: 5.05.2023].
 • Cvejić B., Vujanović A., Public Sphere by Performance, Berlin 2015.
 • Erdődi K., What leaps out of history?, https://kajetjournal.com/2021/09/22/erdodi‑what‑leaps‑out‑of‑history/?fbclid=IwAR1d‑hgxtGxCtE‑wo0Qpe1alz1mb‑qi5iW78zfUPrVSmtLtrcm‑wadGGYzY [dostęp: 5.05.2023].
 • Forti S., Ożywione tańczenie. Praktyka improwizacji tańca, przeł. W. Szczawińska, w: Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. K. Słoboda, S. Nieśpiałowska‑Owczarek, Łódź 2013, s. 97–106.
 • Halprin A., Taniec jako sztuka uzdrawiania. Do zdrowia przez ruch i twórczą pracę z uczuciami, przeł. Z. Zembaty, Warszawa 2010.
 • Haraway D., Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham–London 2016.
 • Haraway D., Wiedze usytuowane i przywilej częściowej/ograniczonej perspektywy [1988], przeł. A. Czarnacka 2009, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf [dostęp 9.05.2016].
 • Le Guin U.K., Wydziedziczeni, przeł. Ł. Nicpan, Gdańsk 1993.
 • Lepecki A., Polityczna ontologia ruchu, przeł. B. Wójcik, w: Choreografia: polityczność, red. M. Keil, Warszawa, Poznań–Lublin 2018, s. 76–85.
 • Martin S., Dancing Age(ing): Rethinking Age(ing) in and through Improvisation Practice and Performance, Bielefeld 2017.
 • Phelan P., Ontologia performansu. Reprezentacja bez reprodukcji, przeł. A. Kowalczyk, w: Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. S. Nieśpiałowska‑Owczarek, K. Słoboda, Łódź 2013, s. 267–287.
 • Ross J., Anna Halprin: Experience as Dance, Berkeley–Los Angeles 2007.
 • Schneider R., Performans pozostaje, przeł. D. Sosnowska, w: Re//Mix. Performans i dokumentacja, red. T. Plata, D. Sajewska, Warszawa 2014, s. 20–35.
 • Szymańska I., Młoda polska choreografia: Iza Szostak, https://www.dwutygodnik.com/artykul/3978‑mloda‑polska‑choreografia‑iza‑szostak.html> [dostęp: 5.05.2023].
 • Thomas A., Stillness in Nature: Eeo Stubblefield’s Still Dance with Anna Halprin, w: Readings in Performance and Ecology, red. W. Arons, T. J. May, New York 2012, s. 113–124.

Katarzyna Słoboda

Sorry, this entry is only available in Polski.