Grzegorz Sztwiertnia
WSZYSCY JESTEŚMY AGEISTAMI

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polski.

Przypisy

1Z ciemności, czyli Andrzej Wajda, Janina Kraupe i Jerzy Wroński w Nowym Sączu, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, http://www.archiwum.mcksokol.pl/693,Top.htm?action=more&id=10986 [dostęp: 1.06.2023].

2J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007, s. 7, 13–14.

3P. Laster, What Was Old Is New Again: Tackling Ageism in the Contemporary Art World, „Untitled Art”, 29 November 2022, https://untitledartfairs.com/edits/post/what‑was‑old‑is‑new‑again‑tackling‑ageism‑in‑the‑contemporary‑art‑world [dostęp: 29.11.2022].

4Tamże.

5Anti‑Aging Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023–2028, The International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC Group), https://www.imarcgroup.com/anti‑aging‑market [dostęp: 1.06.2023].

6Które sektory gospodarki w Polsce i Europie dominują?, Credit Agricole EFL Leasing, https://efl.pl/pl/biznes‑i‑ty/artykuly/dominujace‑sektory‑gospodarki [dostęp: 1.06.2023].

7A. Haraburda, Inwestycje alternatywne w czasach kryzysu, „Parkiet”, https://www.parkiet.com/felietony/art19749131‑inwestycje‑alternatywne‑w‑czasach‑kryzysu [dostęp: 03.10.2020].

8Five actions you can take against racism and discrimination, „Voices of Youth”, June 5, 2020, https://www.voicesofyouth.org/blog/five‑actions‑you‑can‑take‑against‑racism‑and‑discrimination [dostęp: 5.06.2020].

9Maleria Galarstwa, czyli gra w Galerię na Akademii. Grzegorz Sztwiertnia w rozmowie z Łukaszem Białkowskim, „Obieg”, https://archwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/18642 [dostęp: 17.09.2010].

11J. Antos, Klasycy, starzy mistrzowie i troglodyta, w: Z ciemności, katalog wystawy, wyd. Grzegorz Sztwiertnia, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz 2013, s. 26.

12 A.F. Honigman, Is the art world ageist?, „The Guardian”, 30.11.2006, https://www.theguardian.com/artanddesign/artblog/2006/nov/30/istheartworldageist [dostęp: 30.11.2006].

13Zob. np. Butler Legacy, Robert N. Butler Columbia Aging Center, https://www.publichealth.columbia.edu/research/centers/robert‑n‑butler‑columbia‑aging‑center/about/butler‑legacy [dostęp: 1.06.2023].

14Tekst tego autokomentarza zamieścił J. Antos w swoim tekście do omawianej wystawy, J. Antos, dz. cyt., s. 32.

15Tamże.

Bibliografia

  • Antos J., Klasycy, starzy mistrzowie i troglodyta, w: Z ciemności, katalog wystawy, wyd.: Grzegorz Sztwiertnia, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz 2013.
  • Bois J.P., Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1996.
  • Dziemidok B., Aksjologiczne aspekty starości; czy starość może być piękna, dobra, mądra i szczęśliwa?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 14: 2014, s. 143–163..
  • Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.
  • Vetulani J., Czy starość jest nienormalna?, w: Psychiatria w geriatrii, red. J. Heitzman, Wrocław 2018.

Źródła internetowe:

Grzegorz Sztwiertnia

Sorry, this entry is only available in Polski.