Anna Kozłowska
STAROŚĆ UKAZYWANA W SPOTACH REKLAMOWYCH

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polski.

Przypisy
1A. Kozłowska, Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 189.

2K. Wiśniewska‑Roszkowska, Starość jako zadanie, Warszawa 1989, s. 5.

3Podaję za: A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków 2015, s. 43.

4S. Badowska, A. Rogala, Przełamanie stereotypizacji konsumentów‑seniorów a implikacje dla marketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 41, s. 18.

5A. Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993, s. 137–138.

6Por. A. Stefaniak‑Hrycko, Starość w reklamie telewizyjnej – śmieszy czy przeraża? „Nowiny Lekarskie”, 81, 2013, 1, s. 90.

7Tamże.

8Tamże.

9Zob. A. Kozłowska, Wizerunek kobiety dojrzałej

Bibliografia

  • Badowska S., Rogala A., Przełamanie stereotypizacji konsumentów‑­seniorów a implikacje dla marketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 41, s. 11–23.
  • Dąbrowska A., Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1993.
  • Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków 2015.
  • Kozłowska A., Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego. Studia i Prace” 2011, (2), s. 189–210.
  • Pawlina A., Starość w reklamie, http://www.lantropia.org.pl.les.lestarosc_w_reklamie_anna_pawlina.pdf [dostęp: 30.02.2023].
  • Stefaniak‑Hrycko A., Starość w reklamie telewizyjnej – śmieszy czy przeraża? „Nowiny Lekarskie”, 81, 2013, 1, s. 89–95.
  • Wiśniewska‑Roszkowska K., Starość jako zadanie, Warszawa 1989.

Anna Kozłowska

Sorry, this entry is only available in Polski.