Monika Weychert 
MENOPAUZA JAKO TRANZYCJA

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polski.

1Kuba Wojewódzki: Sezon 27 – Robert Górski i Łukasz Simlat, 9 (530), TVN, premiera: 29 października 2019.

2G. Greer, Zmiana – kobiety i menopauza, przeł. M. Golewska, Warszawa 1995, s. 35.

3M. Chollet, Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet, przeł. S. Królak, Kraków 2019, s. 7–39.

4A. Buczkowski, Zjawisko starości kobiet w perspektywie płci kulturowej, w: Inkluzja czy ekskluzja. Człowiek stary w społeczeństwie, red. M. Siwiec‑Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Wrocław 2015, s. 137–156.

5Producent wykonawczy RuPaul’s Drag Race.

6Chodziło o to, że Rogers tańczyła tak dobrze jak Fred Astaire. A do tego robiła to wobec kamery „do tyłu” i na wysokich obcasach. Przenośnie: dodatkowe utrudnienia dla karier kobiet, pozornie pozostających w identycznej sytuacji jak mężczyźni.

7Kristy Pucho, The Gloriously Queer Afterlife of Death Becomes Her, https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/08/death‑becomes‑her‑25th‑anniversary‑meryl‑streep‑goldie‑hawn‑gay‑classic, „Vanity Fair”, publikacja 3.08.2017 [dostęp: 30.09.2023].

8Zebrane przeze mnie komentarze czytelników portalu „Pudelek”, dotyczące Małgorzaty Rozenek.

9Chodzi o Alexandrę Shulman.

10E. McBride, Coś nie tak. Kobiecość i wstręt, przeł. A. Zano, Warszawa 2022, s. 49.

11A. Mbembe, Polityka wrogości. Nekropolityka, przeł. U. Kropiwiec, K. Bojarska, Kraków 2018, s. 23.

12Por. N. Assorodobraj, Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, Warszawa 1946; M. Frančić, Ludzie luźni w osiemnastowiecznym Krakowie, Wrocław 1967, s. 9; J. Michalski, Problematyka ludności luźnej w pierwszej połowie panowania Stanisława Augusta, w: Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80‑tą rocznicę urodzin i 55‑lecie pracy naukowej, red. C. Kuklo, P. Guzowski, Białystok 2004, s. 311–322; B. Baranowski, Ludzie gościńca w XVII–XVIII w., Łódź 1986, s. 6, 52.; Tenże, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku,, Łódź 1986.

13G. Standing dzisiaj pisze o prekariacie jako nowej „niebezpiecznej klasie”, jednak wyłonienie się pierwszych niebezpiecznych klas lokuje na początku modernizmu.

14M. Agier, Managing the Undesirables, Cambridge 2011, s. 3–4.

15Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda. Nowe widmo Europy – komentarz 2012, przeł. T. Kunz, Kraków 2012, s. 153.

16Cyt. za: A. Wittenberg, Czubaszek i Lipińska zachwyciły w programie Lisa. To wyjątek. „Kobietę, zwłaszcza niemłodą traktuje się jak wrak, śmieć”, https://natemat.pl/46149,czubaszek‑i‑lipinska‑zachwycily‑w‑programie‑lisa‑to‑wyjatek‑kobiete‑zwlaszcza‑niemloda‑traktuje‑sie‑jak‑wrak‑smiec, 8.01. 2013 [dostęp: 30.09.2023].

17M. Agier, Un monde de camps, Paris 2014; A. Mbembe, Polityka wrogości…
dz. cyt.

18Cyt. za: G. Greer, Zmiana…, dz. cyt., s. 43.

19S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. M. Leśniewska, Kraków 2003, s. 634.

20S. Sontag, The Double Standard of Aging, w: Psychology of women,
red. J. H. Williams, New York 1979, s. 462–478.

21J. Czernecka, Rola wyglądu i znaczenie atrakcyjności w życiu starszych kobiet, „Dyskursy Młodych Andragogów”, 19/2018, s. 336.

22A. Buczkowski, dz. cyt., s. 152.

23E. Morgan, Pochodzenie kobiety, przeł. M. Danicka‑Kosut, Kraków 2023, s. 275, s. 278.

24K. Hawkes, Grandmothers and their consequences. Contribution to Calcano & Fuentes, What makes us Human? Answers from evolutionary anthropology, „Evol Anthropol” 21(5), 10/2012, s. 182–189.

25G. Greer, dz. cyt., s. 79–110.

26A. Saini, Gorsze. Jak nauka pomyliła się co do kobiet, przeł. H. Pustuła‑Lewicka, Wołowiec 2022, s. 303–304.

27Lupin, reż. G. Kay, Francja/USA, premiera 7 odcinka 3 części – 5.10.2023

28Gang zielonej rękawiczki, reż. B. Kruhlik i A. Galdamez, Polska, premiera 19.10.2022.

29A. Burchacki, Anu Czerwiński: Nie ma dla mnie szablonu, „Vogue” 21.07.2022, https://www.vogue.pl/a/anu‑czerwinski‑nie‑ma‑dla‑mnie‑szablonu [dostęp: 14.09.2023].

30C. Malabou, Wymazana przyjemność. Klitoris i myślenie, przeł. A. Dwulit, Kraków 2022, s. 138.

Bibliografia

 • Agier M., Managing the Undesirables, Cambridge 2011.
 • Agier M., Un monde de camps, Paris 2014.
 • Assorodobraj N., Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, Warszawa 1946.
 • Baranowski B., Ludzie gościńca w XVII–XVIII w., Łódź 1986.
 • Baranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku, Łódź 1986.
 • Bauman Z., Europa niedokończona przygoda. Nowe widmo Europy – komentarz 2012, przeł. T. Kunz, Kraków 2012.
 • Beauvoir S. de, Druga płeć, przeł. M. Leśniewska, Kraków 2003.
 • Buczkowski A., Zjawisko starości kobiet w perspektywie płci kulturowej, w: M. Siwiec‑Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski Inkluzja czy ekskluzja. Człowiek stary w społeczeństwie, red. M. Siwiec‑Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Wrocław 2015, s. 137–156.
 • Chollet M., Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet, przeł. S. Królak, Kraków 2019.
 • Czernecka J., Rola wyglądu i znaczenie atrakcyjności w życiu starszych kobiet, „Dyskursy Młodych Andragogów” 19/2018, s. 137–156.
 • Frančić M., Ludzie luźni w osiemnastowiecznym Krakowie, Wrocław 1967.
 • Greer G., Zmiana – kobiety i menopauza, przeł. M. Golewska, Warszawa 1995.
 • K. Hawkes, Grandmothers and their consequences. Contribution to Calcano & Fuentes, What makes us Human? Answers from evolutionary anthropology, „Evol Anthropol” 21(5), 10/2012, s. 182–189.
 • Malabou C., Wymazana przyjemność. Klitoris i myślenie, przeł. A. Dwulit, Kraków 2022.
 • Mbembe A., Polityka wrogości. Nekropolityka, przeł. U. Kropiwiec, K. Bojarska, Kraków 2018.
 • McBride E., Coś nie tak. Kobiecość i wstręt, przeł. A. Zano, Warszawa 2022.
 • Michalski J., Problematyka ludności luźnej w pierwszej połowie panowania Stanisława Augusta, w: Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80‑tą rocznicę urodzin i 55‑lecie pracy naukowej,
  red. C. Kuklo, P. Guzowski, Białystok 2004.
 • Morgan E., Pochodzenie kobiety, przeł. M. Danicka‑Kosut, Kraków 2023.
 • Saini A., Gorsze. Jak nauka pomyliła się co do kobiet, przeł. H. Pustuła‑Lewicka, Wołowiec 2022.
 • Sontag S., The Double Standard of Aging, w: Psychology of women, red. J.H. Williams, New York 1979, s. 285–294.

Internet


Telewizja

 • Kuba WojEwódzki: Sezon 27 – Robert Górski i Łukasz Simlat, 9 (530), TVN, premiera: 29 października 2019.

Film

 • Gang zielonej rękawiczki, reż. B. Kruhlik i A. Galdamez, Polska, premiera 19.10.2022.
 • Lupin, reż. G. Kay, Francja/USA, premiera 7 odcinka 3 części – 5.10.2023.
 • Ze śmiercią jej do twarzy [Death Becomes Her], reż. R. Zemeckis, USA, 1992.

Monika Weychert 

assistant professor and coordinator of the Journalism and Social Communication major at the SWPS University of Social Sciences and Humanities. Since 2016, she has also cooperated with the Institute for Research on Public Space at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In Toruń, she managed an independent mobile gallery, a gallery for…, and others, she was associated with the Foksal Gallery in Warsaw and the Xawery Dunikowski Museum of Sculpture in the Królikarnia Palace – Branch of the National Museum in Warsaw. Curator of several dozen exhibitions. Long-time collaborator of TVP Kultura; author of articles published in numerous scientific and critical journals as well as exhibition catalogues; editor of books, member of AICA.
ORCID: 0000-0003-3941-0800