Magdalena Ujma
EDYTORIAL: WIEKI

Sorry, this entry is only available in Polski.

Przypisy

1 Hasło „dziaders”, https://wsjp.pl/haslo/podglad/104377/dziaders [dostęp: 15.04.2024].

2 Więcej zob. np. M. Strutyński, Nowy człowiek na nowe czasy. Utopijne wizje kreacji nowego człowieka, „Horyzonty Polityki”, nr 3(4), 2012, s. 107–122.

3 Zob. np. raport JAM, Fatalny stan psychiczny polskiej młodzieży. Szkoły są bezradne https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/fatalny‑stan‑psychiczny‑polskiej‑mlodziezy‑szkoly‑sa‑bezradne,526002.html, 23.02.2024 [dostęp: 16.04.2024].

4„Starość w niczym mi nie przeszkadza”. Jak Helena Norowicz, rocznik 1934, flirtuje z czasem. Wywiad Alina Mrowińska, „Wysokie Obcasy”, 4.04.2024, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie‑obcasy/7,53662,30849798,starosc‑w‑niczym‑mi‑nie‑przeszkadza‑jak‑helena‑norowicz.html [dostęp: 16.04.2024]

Magdalena Ujma

art historian and critic, curator of modern art exhibitions and projects. Has a degree in the history of art (Catholic University of Lublin) and culture management (Ecole de Commerce, Dijon). Ran the NN Gallery in Lublin and worked in the Kresy literary quarterly, in the Museum of Art in Łódź and in the Art Bunker Gallery in Kraków. Takes care of the collection in the Cricoteka Centre for the Documentation of Art of Tadeusz Kantor in Kraków. President of the Polish Section of the International Association of Art Critics (AICA).
ORCID