Michał Pilikowski

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Autor książek Piękna historia. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818–1939Architekt Akademii. Adolf Szyszko–Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce historycznej publikowanych na łamach „Wiadomości ASP”. Pracownik Wydawnictwa ASP (od 2005 roku). Sekretarz redakcji „Restartu”.