Katarzyna Oczkowska
ARTYSTKA MA BIOGRAFIĘ. O PŁCI I WIEKU WE WSPÓŁCZESNYCH PRAKTYKACH FEMINISTYCZNYCH

Abstract ↓

Sorry, this entry is only available in Polski.

Przypisy

1 Monografia twórczości Ewy Partum, oprac. A. Stepken, w: Ewa Partum, red. A. Szyłak, B. Partum, E. M. Tatar, Gdańsk 2013, s. 139.

2K. Woodward, Performing Age, Performing Gender, „NWSA Journal”, vol. 18, no. 1/2006, s. 163.

3T. Załuski, Kobieta walcząca o pozycję w polu produkcji artystycznej. Samoidentyfikacja, samoorganizacja i samoemancypacja według Ewy Partum, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 61(126)/2018, s. 86.

4A. Jakubowska, Niemożność porozumienia − feminizm indywidualny Ewy Partum, „Obieg”, 2.11.2006, https://archiwum‑obieg.u‑jazdowski.pl/teksty/5852, [dostęp: 1.02.2024].

5E. Majewska, Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie, Warszawa 2017, s. 280–281.

6N. Jurgenson, Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, przeł. Ł. Zaremba, Kraków–Warszawa, 2021, s. 7.

7Z. Krawiec, Selfie‑feminizm, „Szum”, 20.01.2017, https://magazynszum.pl/selfie‑feminizm/ [dostęp: 1.02.2024].

<8Zob. A. Pyzik, Jeśli muszę się rozbierać, nie chcę być częścią waszej rewolucji. Krytyka selfie‑feminizmu, „Szum”, 10.02.2017, https://magazynszum.pl/jesli‑musze‑sie‑rozbierac‑nie‑chce‑byc‑czescia‑waszej‑rewolucji‑krytyka‑selfie‑feminizmu/ [dostęp: 10.02.2024]; K. Plinta, Więcej porno proszę!, „Dwutygodnik”, nr 206/2017, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7075‑wiecej‑porno‑prosze.html [dostęp: 10.02.2024]; A. Pyzik, Sprzeczności peryferyjnego feminizmu albo ewangelistki selfie, „Szum”, 17.03.2017, https://magazynszum.pl/sprzecznosci‑peryferyjnego‑feminizmu‑albo‑ewangelistki‑selfie/[dostęp: 10.02.2024]; E. Majewska, Prekarne figury solidarności. Estetyka selfie, słaby opór i krytyka, „Szum”, 24.03.2017, https://magazynszum.pl/prekarne‑figury‑solidarnosci‑estetyka‑selfie‑slaby‑opor‑i‑krytyka/, [dostęp: 10.02.2024]; K. Plinta, Feministka, Ofelia czy Maria Antonina? Insta‑dziewczyny w lokalu_30, „Szum”, 2.03.2018, https://magazynszum.pl/feministka‑ofelia‑czy‑maria‑antonina‑insta‑dziewczyny‑w‑lokalu_30/ [dostęp: 10.02.2024]; P. Policht, Czy tylko ładne dziewczyny mogą się emancypować?, „Culture”, 9.03.2018, https://culture.pl/pl/artykul/czy‑tylko‑ladne‑dziewczyny‑moga‑sie‑emancypowac‑selfie‑feminizm‑po‑polsku [dostęp: 10.02.2024]; M. Borys, Polish Girls, Polish Sluts, „Szum”, 20.09.2019, https://magazynszum.pl/polish‑girls‑polish‑sluts‑latwo‑plone‑w‑rezyserii‑zofii‑krawiec/ [dostęp: 10.02.2024]; K. Oczkowska, Fuck Off Theory. Od smutku do złości selfie‑feminizmu, w: Przechwałki i pogróżki. Konflikt i jego mechanika w sztukach wizualnych w Polsce, red. Ł. Białkowski, P. Sikora, Szczecin 2019.

9Zob. A. Tunnicliffe, Artist Audrey Wollen and The Power of Sadness, „Nylon”, 20.06.2015, https://www.nylon.com/articles/audrey‑wollen‑sad‑girl‑theory [dostęp: 10.02.2024]; Z. Krawiec, Smutne dziewczyny, „Dwutygodnik”, nr 203/2017, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6980‑smutne‑dziewczyny.html [dostęp: 10.02.2024].

10N. Veneto, „Don’t Take Your Hate Out On Me, I Just Got Here”: Assassination Nation And Foucauldian Incitement To Discourse In The Digital Age, „Mai: Feminism & Visual Culture”, 27.01.2020, https://maifeminism.com/dont‑take‑your‑hate‑out‑on‑me‑i‑just‑got‑here‑assassination‑nation/ [dostęp: 10.02.2024].

11A. Pyzik, Jeśli muszę się rozbierać

12Iwonadem, 9.04.2017, https://www.instagram.com/p/BSqSn4_B3kT/, [dostęp: 10.02.2024].

13Iwona Demko: zrób sobie brzydkie zdjęcie, dziewczyno! z Iwoną Demko rozmawia Anna Walter, „Important Art Magazine”, https://importantartmagazine.tumblr.com/post/613136777202581504/iwona‑demko‑zr%C3%B3b‑sobie‑brzydkie‑zdj%C4%99cie [dostęp: 10.02.2024].

14C. Rich, Ageism and the politics of beauty, w: B. Macdonald, C. Rich, Look Me in the Eye. Old Women, Aging and Ageism, San Francisco 1983, s. 139.

15N. Wolf, Mit urody, przeł. M. Rogowska‑Stangret, Warszawa 2014, s. 37–38.

16Zob. S. de Beauvoir, Starość, przeł. Z. Styszyńska, Warszawa 2011.

17Starość jako skandal, z Vitą Fortunati rozmawia Monika Glosowitz, „Art Papier”, nr 7(199)/2012, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=150&artykul=3205 [dostęp: 10.02.2024].

18I. Demko, R. Kopyto, Ciałaczki, w: Ciałaczki, katalog wystawy, Dom Norymberski w Krakowie, Kraków 2020, s. 4.

19J. Sienko, The Crone Archetype: Women Reclaim Their Authentic Self by Resonating with Crone Images, Minneapolis 2011, s. 42.

20Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953, s. 62.

21M. Chollet, Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet, przeł. S. Królak, Kraków 2019, s. 183.

22Broad City, sezon 4, odcinek 6: Witches, Comedy Central, 25.10.2017.

23M. Chollet, dz. cyt., s. 160–161.

24N. Wolf, dz. cyt., s. 35.

25agata_zbylut, 6.08.2018, https://www.instagram.com/p/BmJOv5DhmiN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== [dostęp: 15.02.2024].

26agata_zbylut, 20.06.2018, https://www.instagram.com/p/BkQG83dhuVW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== [dostęp: 15.02.2024].

27K. Woodward, dz. cyt., s. 177.

28Rozmowa z Agatą Zbylut, 30.01.2024.

29K. Woodward, dz. cyt., s. 176.

30Rozmowa z Iwoną Demko, 12.01.2024.

31Rozmowa z Agatą Zbylut, 30.01.2024.

32Z. Krawiec, Szepczące w ciemnościach. Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić, Kraków 2023, s. 13.

33Zob. Wegetariańska pizza z Biedronki, czyli pusty portfel prekariuszki, z Zofią Krawiec rozmawia Arkadiusz Gruszczyński, „Gazeta Wyborcza/Warszawa”, 14.04.2017, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21637140,wegetarianska‑pizza‑z‑biedronki‑czyli‑pusty‑portfel‑prekariuszki.html [dostęp: 15.02.2024].

34Rozmowa z Zofią Krawiec, 4.02.2024.

35L. Delap, Feminizmy. Historia globalna, przeł. F. Fierek, Okoniny 2024, s. 9.

Bibliografia

 •  Beauvoir de S., Starość, przeł. Z. Styszyńska, Warszawa 2011.
 •  Chollet M., Czarownice. Niezwyciężona siła kobiet, przeł. S. Królak, Kraków 2019.
 •  Delap L., Feminizmy. Historia globalna, przeł. F. Fierek, Okoniny 2024.
 •  Demko I., Kopyto R., Ciałaczki, w: Ciałaczki, katalog wystawy, Dom Norymberski w Krakowie, Kraków 2020.
 •  Dziewczyny są świadome, że są spektaklem, z Zofią Krawiec rozmawia Anna Pajęcka, „G’rls ROOM”, 10.06.2017, http://www.girlsroom.pl/zycie/7227‑dziewczyny‑sa‑swiadome‑ze‑sa‑spektaklem‑rozmowa‑z‑zofia‑krawiec [dostęp: 10.02.2024].
 •  Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953.
 •  Iwona Demko: zrób sobie brzydkie zdjęcie, dziewczyno! z Iwoną Demko rozmawia Anna Walter, „Important Art Magazine”, https://importantartmagazine.tumblr.com/post/613136777202581504/iwona‑demko‑zr%C3%B3b‑sobie‑brzydkie‑zdj%C4%99cie, [dostęp: 10.02.2024].
 •  Jakubowska A., Niemożność porozumienia − feminizm indywidualny Ewy Partum, „Obieg”, 2.11.2006, https://archiwum‑obieg.u‑jazdowski.pl/teksty/5852, [dostęp: 1.02.2024].
 •  Jurgenson N., Fotka. O zdjęciach i mediach społecznościowych, przeł. Ł. Zaremba, Kraków‑Warszawa, 2021.
 •  Kowalczyk I., Wątki feministyczne w sztuce polskiej, Poznań 1997.
 •  Krawiec Z., Selfie‑feminizm, „Magazyn Szum”, 20.01.2017, https://magazynszum.pl/selfie‑feminizm/, [dostęp: 1.02.2024].
 •  Krawiec Z., Szepczące w ciemnościach. Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić, Kraków 2023.
 •  Majewska E., Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie, Warszawa 2017.
 • Monografia twórczości Ewy Partum, oprac. A. Stepken, w: Ewa Partum, red. A. Szyłak, B. Partum, E. M. Tatar, Gdańsk 2013.
 •  Nead L., The Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality, London, New York 1992.
 •  Pyzik A., Jeśli muszę się rozbierać, nie chcę być częścią waszej rewolucji. Krytyka selfie‑feminizmu, „Magazyn Szum”, 10.02.2017, https://magazynszum.pl/jesli‑musze‑sie‑rozbierac‑nie‑chce‑byc‑czescia‑waszej‑rewolucji‑krytyka‑selfie‑feminizmu/, [dostęp: 10.02.2024].
 •  Rich C., Ageism and the politics of beauty, w: B. Macdonald, C. Rich, Look Me in the Eye. Old Women, Aging and Ageism, San Francisco 1983.
 •  Sienko J., The Crone Archetype: Women Reclaim Their Authentic Self by Resonating with Crone Images, Minneapolis 2011.
 • Starość jako skandal, z Vitą Fortunati rozmawia Monika Glosowitz, „Art Papier”, nr 7(199)/2012, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=150&artykul=3205, [dostęp: 10.02.2024].
 • Wegetariańska pizza z Biedronki, czyli pusty portfel prekariuszki, z Zofią Krawiec rozmawia Arkadiusz Gruszczyński, „Gazeta Wyborcza/Warszawa”, 14.04.2017, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21637140,wegetarianska‑pizza‑z‑biedronki‑czyli‑pusty‑portfel‑prekariuszki.html, [dostęp: 15.02.2024].
 •  Wolf N., Mit urody, przeł. M. Rogowska‑Stangret, Warszawa 2014.
 • Woodward K., Performing Age, Performing Gender, „NWSA Journal”, vol. 18, no. 1/2006, s. 162–189.
 •  Veneto N., „Don’t Take Your Hate Out On Me, I Just Got Here”: Assassination Nation And Foucauldian Incitement To Discourse In The Digital Age, „Mai: Feminism & Visual Culture”, 27.01.2020, https://maifeminism.com/dont‑take‑your‑hate‑out‑on‑me‑i‑just‑got‑here‑assassination‑nation/, [dostęp: 10.02.2024].
 •  Załuski T., Kobieta walcząca o pozycję w polu produkcji artystycznej. Samoidentyfikacja, samoorganizacja i samoemancypacja według Ewy Partum, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, nr 61(126)/2018, s. 75–89.

Katarzyna Oczkowska

Sorry, this entry is only available in Polski.