DRUK

Magdalena Ujma
EDYTORIAL: DARK FUTURE

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku amerykański angielski.

1 T. Sawczuk, ‘Pęknięta głowa Kartezjusza’, Kultura Liberalna, 15, (2022), kulturaliberalna.pl/2022/04/18/sawczuk-peknieta-glowa-kartezjusza [accessed: 18 Apr 2022].

2 See J. Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością, Warszawa: 40 000 Malarzy, 2009.

3 See, for instance, the discussions stirred by the exhibition Czysta formalność (Pure Formality) in Labirynt Gallery in Lublin, 24 June – 9 Aug 2015, curated by M. Krasny.

4 R. Księżyk, Wywracanie kultury. O dandysach, hipsterach i mutantach, Wołowiec: Czarne, 2018, 39.

5 M. Leyko, ‘Oskar Schlemmer: projekt «Nowy człowiek»’, Sztuka i Dokumentacja, 4, (2020): 11–20.

Magdalena Ujma

Historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i projektów z zakresu sztuki współczesnej. Ukończyła studia z historii sztuki (KUL) i zarządzania kulturą (Ecole de Commerce, Dijon). Prowadziła Galerię NN w Lublinie, pracowała w redakcji kwartalnika literackiego „Kresy”, w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Obecnie sprawuje opiekę nad kolekcją w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie. Jest prezeską Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.
ORCID