DRUK

Jakub Kornhauser
DANGEROUS TERRITORY. THE AVANT-GARDE AND OCCULTISM IN CENTRAL EUROPE

Abstrakt ↓

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku amerykański angielski.

  Bibliography

 • Blyth A., ‘Suprarealul ca infra-real’, in G. Naum, Vasco da Gama şi alte poheme / Vasco da Gama and other pohems, Bucureşti: Editura Humanitas, 2007, 5–19.
 • Bogza G., ‘Rehabilitacja snu’, transl. to Polish by J. Kornhauser, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 497–502.
 • Böhme H., Fetishism and Culture. A Different Theory of Modernity, transl. by A. Galt, Berlin: De Gruyter, 2014.
 • Breton A., ‘Kryzys przedmiotu’, transl. to Polish by A. Ważyk, in Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, A. Ważyk (ed.), Warszawa: Czytelnik, 1973, 162–8.
 • A. Breton, Manifesto of Surrealism, transl. by R. Seaver and H.R. Lane, in idem, Manifestoes of Surrealism, Ann Arbor (mi): University of Michigan Press, 1969, 1–48.
 • A. Breton, Second Manifesto of Surrealism, transl. by R. Seaver and H.R. Lane, in idem, Manifestoes of Surrealism, Ann Arbor (mi): University of Michigan Press, 1969, 117–94.
 • Chalupecký J., ‘Świat, w którym żyjemy’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 173–9.
 • Deleuze G., Guattari F., ‘Balance Sheet – Program for Desiring-Machines’, transl. by R. Hurley, Semiotexte(e), 3, vol. II (1977).
 • Durozoi G., History of the Surrealist Movement, transl. by A. Anderson, Chicago – London: University of Chicago Press, 2002.
 • Kornhauser J., Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, Kraków: Wydawnictwo uj, 2017.
 • Kornhauser J., Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu, Kraków: Wydawnictwo uj, 2015.
 • Kornhauser J., ‘Pipety pełne mleka biernych wampirów. Gherasim Luca i świat demonicznych obiektów’, in Gh. Luca, Bierny wampir, transl. to Polish by J. Kornhauser, Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka, 2018, 143–62.
 • Luca Gh., Bierny wampir, transl. to Polish by J. Kornhauser, Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka, 2018; English version: The Passive Vampire, transl. by K. Fijałkowski, Prague: Twisted Spoon Press, 2008.
 • Luca Gh. et al., ‘Nocny piasek’, transl. to Polish by J. Kornhauser, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 565–8.
 • Luca Gh., Trost D., ‘Prezentacja kolorowych grafii, kubomanii i obiektów’, transl. to Polish by J. Kornhauser, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 521–4.
 • Morar O., Avatarurile suprarealismului românesc, Bucureşti: Editura Univers, 2003.
 • Naum G., Medium, Bucureşti: Editura Modernă, 1945.
 • Nezval V. et al., ‘Surrealizm w Republice Czechosłowackiej – broszura’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo UJ, 2014, 119–29.
 • Pomian K., Collectors and Curiosities. Paris and Venice, 1500–1800, transl. by E. Wiles-Portier, Cambridge: Polity Press, 1990.
 • Pop I., Avangarda în literatura română, Bucureşti: Editura Minerva, 1990.
 • Răileanu P., Ontopoetyka albo głos transsurealizmu, przeł. N. Chwaja, „Literatura na Świecie” 2016, nr 1–2, s. 261–269.
 • Štyrský J., ‘Z wykładu na seminarium Jana Mukařovskiego w Pradze’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 163–4.
 • J. Štyrský, Toyen, ‘Artycjalizm’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 79–81.
 • Taborska A., Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2007.
 • Teige K., ‘Dziesięć lat surrealizmu’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: Wydawnictwo uj, 2014, 135–52.

  Bibliography

1 A. Breton, Manifesto of Surrealism, transl. by R. Seaver and H.R. Lane, in idem, Manifestoes of Surrealism, Ann Arbor (mi): University of Michigan Press, 1969, 45.

2 Ibid. 46.

3 K. Teige, ‘Dziesięć lat surrealizmu’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, J. Kornhauser, K. Siewior (eds.), Kraków: wuj, 2014, 152.

4 J. Štyrský, Toyen, ‘Artyficjalizm’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 79.

5 Ibid. 80.

6 This is how Krzysztof Pomian refers to ‘objects which were of absolutely no use’, which represent the invisible and are beyond the influence of external stimuli, being, therefore, endowed with a special meaning. See K. Pomian, Collectors and Curiosities. Paris and Venice, 1500–1800, transl. by E. Wiles-Portier, Cambridge: Polity Press, 1990, 32.

7 In this paragraph, I refer to the chapter ‘Przedmioty. Stoły-niedźwiedzie i ludzie-lejki – obiekty środkowoeuropejskich awangard’ from my book Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, Kraków: wuj, 2017, 15–24.

8 A. Breton, Manifesto of Surrealism, op. cit., 45.

9 V. Nezval et al., ‘Surrealizm w Republice Czechosłowackiej – broszura’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 123–4.

10 G. Bogza, ‘Rehabilitacja snu’, transl. to Polish by J. Kornhauser, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 498.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 V. Nezval et al., ‘Surrealizm w Republice Czechosłowackiej…’, op. cit., 124.

14 J. Štyrský, ‘Z wykładu na seminarium Jana Mukařovskiego w Pradze’, transl. to Polish by H.Marciniak, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 163.

15 Ibid. 164.

16 A. Breton, ‘Kryzys przedmiotu’, transl. to Polish by A. Ważyk, in Surrealizm. Teoria i praktyka literacka, A. Ważyk (ed.), Warszawa: Czytelnik, 166.

17 I elaborate here on the notions outlined in my book: Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji surrealizmu, Kraków: wuj, 2015.

18 G. Naum, Medium, Bucureşti: Editura Modernă, 1945, 139.

19 A. Breton, Manifesto of Surrealism…, op. cit., 44.

20 Ibid. 86. G. Naum refers here also to romantic oneirism, among other things, via numerous references to the oeuvre of Gérard de Nerval.

21 Ibid. 148.

22 Ibid. 78–9.

23 Ibid. 90.

24 As indicated, among others, by O. Morar, Avatarurile suprarealismului românesc, Bucureşti: Editura Univers, 2003, 201.

25 G. Naum, Medium, op. cit., 129.

26 Ibid.

27 Ibid. 130. The ephialtic object refers to the notion of ephialtes, meaning an apparition, a nightmare, particularly one associated with anxiety. A person subject to such a nightmare senses the presence of an evil spirit, either an incubus (male) or a succubus (female). The demon visits a sleeping person, brutally seduces her or him, and then sucks all their energy and takes over their souls.

28 See A. Blyth, ‘Suprarealul ca infra-real’, in G. Naum, Vasco da Gama şi alte poheme / Vasco da Gama and other pohems, Bucureşti: Editura Humanitas, 2007, 14.

29 It is worth mentioning that G. Naum’s 1968 book of poetry was titled Athanor.

30 G. Naum, Medium, op. cit., 130.

31 Ibid. 131.

32 Ibid. 135.

33 I. Pop, Avangarda în literatura română, Bucureşti: Editura Minerva, 1990, 310.

34 A. Blyth, ‘Suprarealul ca infra-real’, op. cit., 14.

35 I addressed the issue, among others, in my text: ‘Pipety pełne mleka biernych wampirów. Gherasim Luca i świat demonicznych obiektów’, in Gh. Luca, Bierny wampir, transl. to Polish by J. Kornhauser, Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka, 2018, 143–62. [English translation of Luca’s work: Gh. Luca, The Passive Vampire, transl. by K. Fijałkowski, Prague: Twisted Spoon Press, 2008].

36 P. Răileanu, ‘Ontopoetyka albo głos transsurealizmu’, transl. to Polish by N. Chwaja, Literatura na Świecie, 1–2 (2016): 266.

37 G. Durozoi, History of the Surrealist Movement, transl. by A. Anderson, Chicago (il) – London: University of Chicago Press, 2002, 446–9.

38 A. Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2007, 24, 199–200.

39 G. Deleuze, F.Guattari, ‘Balance Sheet – Program for Desiring-Machines’, transl. by R. Hurley, Semiotexte(e), 3, vol. II (1977): 135.

40 Gh. Luca, D. Trost, ‘Prezentacja kolorowych grafii, kubomanii i obiektów’, transl. to Polish J. Kornhauser, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 524.

41 A. Breton, Second Manifesto of Surrealism, transl. by R. Seaver and H.R. Lane, in idem, Manifestoes…, op. cit., 151.

42 A. Breton, ‘Kryzys przedmiotu…’, op. cit., 164.

43 Gh. Luca, The Passive Vampire…, op. cit., 81.

44 Ibid. 75.

45 Ibid. 83.

46 P. Răileanu, ‘Ontopoetyka albo głos transsurealizmu’, op. cit., 267.

47 J. Chalupecký, 'Świat, w którym żyjemy’, transl. to Polish by H. Marciniak, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 177.

48 Ibid. 178.

49 G. Bogza, ‘Rehabilitacja snu’, op. cit., 501.

50 Gh. Luca et al., ‘Nocny piasek’, transl. to Polish by J. Kornhauser, in Głuchy brudnopis…, op. cit., 566.

51 Ibid. 568.

52 Gh. Luca, D. Trost, ‘Prezentacja kolorowych grafii…’, op. cit., 521.

53 J. Štyrský, ‘Z wykładu na seminarium…’, op. cit., 163.

Jakub Kornhauser

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku amerykański angielski.