Nr 1 / 2021

PDF
Nr 1 / 2021

Temat numeru: Przejęzyczenie
JĘZYK – SZTUKA – ZMIANA
STRATEGIE ARTYSTYCZNE I DYSKURS SPOŁECZNY

WSTĘP

I ARTYŚCI, INSTYTUCJE, PROTEST

II PRZEJĘZYCZONE REWOLUCJE

III METAKRYTYKA

IV WIZUALNIE

KRÓTKIE FORMY