CALL FOR PAPERS


CALL FOR PAPERS

„Elementy. Sztuka i Dizajn” nr 6: (Nie)wiedza o sztuce

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do nru 6 czasopisma naukowo-artystycznego „Elementy. Sztuka i Dizajn”.

Ten numer poświęcamy zagadnieniom szeroko rozumianej edukacji związanej ze sztuką. Interesuje nas edukacja odbiorców/społeczeństwa, w tym edukacja oddolna, oparta na samokształceniu i różnorodne projekty wykorzystujące w procesie edukacyjnym sztukę i twórczość. Bardziej niż szkolnych programów poszukujemy jednak tekstów o metodach komunikowania sztuki poza artystyczną „bańką”, a więc w szerokim odbiorze społecznym – ze szczególnym uwzględnieniem języka popularyzacji/mediacji współczesnej twórczości artystycznej. Czekamy na teksty teoretyczne, sprawozdania z badań, opisy projektów, case studies, przykłady podejść autoetnograficznych, biograficznych i innych. Interesują nas przykłady polskie i zagraniczne, dziejące się obecnie lub w niedawnej przeszłości, a także sięgające w przyszłość. Zachęcamy do nadsyłania przede wszystkim przykładów odejścia od dominujących obecnie modeli edukacyjnych i wskazywanie modeli już praktykowanych, lecz znajdujących się poza głównym nurtem, eksperymentalnych. Ważne jest włączenie do procesu edukacyjnego sztuki, jednak nie w celu kształcenia artystek/artystów, lecz kształtowania świadomego grona odbiorczyń/odbiorców. Czekamy na propozycje związane z projektami i praktykami outsiderskimi, utopijnymi.

Interesują nas także negatywne skutki braku wiedzy na temat sztuki – internetowy trolling, plotki, teorie spiskowe oraz coraz bardziej widoczna instrumentalizacja tej niewiedzy w walce politycznej. Namawiamy również do konstruktywnej krytyki dysfunkcyjnych modeli edukacyjnych (np. podejścia „kolonialnego”, narzucającego odbiorcom własny punkt widzenia) i problematycznych zjawisk, takich jak promocja muzealnych blockbusterów kosztem kameralnych/alternatywnych/lokalnych form prezentacji sztuki oraz niedostatek wysokojakościowych publikacji o sztuce, adresowanych do szerokiego grona odbiorczyń/odbiorców – zarówno syntez obejmujących całokształt zjawisk artystycznych (łączących wiedzę o sztuce dawnej i współczesnej), jak i analiz ułatwiających deszyfrowanie konkretnych realizacji artystycznych.

Propozycje tematów:

 • Edukacja artystyczna, czyli edukacja poprzez sztukę, lecz nienakierowana na kształcenie artystów : jej koncepcje wczoraj i dziś, przykłady praktyk i działań w Polsce i zagranicą.
 • Samokształcenie i edukacja oddolna: historia, idee, przykłady.
 • Przykłady edukacji na marginesie systemu:
  Uniwersytety Ludowe, Uniwersytety Dzieci, Uniwersytety 3 Wieku.
 • Przewodniki turystyczne jako metoda popularyzacji sztuki.
 • Podręczniki do historii sztuki – dawne i obecne.
 • Sposoby przekazywania wiedzy o sztuce i dyskusje artystyczne z użyciem Internetu.
 • Edukacja poprzez opowieści graficzne.
 • Porównanie sposobów edukacji w różnych obszarach artystycznych
  (np. muzyka i sztuki wizualne).
 • Krytyka artystyczna i jej koncepcje odbiorców.
 • Edukacja w muzeach i innych instytucjach kultury.

Potencjalnych autorów prosimy o przysłanie propozycji artykułu w formie abstraktu (do 500 słów) na adres: elementy@asp.krakow.pl do 31 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie decyzji w sprawie abstraktów: 15 września 2023

Termin nadsyłania pełnych artykułów: 31 stycznia 2024.

Prosimy o teksty o objętości 20-35 tys. znaków ze spacjami (w tym przypisy i bibliografia). Artykuł nie może być wcześniej publikowany. Wszystkie artykuły przyjęte przez redakcję są recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

Szczegółowe wytyczne redakcyjne dostępne pod adresem: https://elementymag.art/dla-autorow/