CALL FOR PAPERS

Elementy. Sztuka i Dizajn” nr 7: krytyka instytucjonalna

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do nru 7 czasopisma naukowo-artystycznego „Elementy. Sztuka i Dizajn”.

Dzisiejsze czasy, tak w Polsce, jak i na świecie przynoszą nową falę zainteresowania krytyką instytucjonalną. Publiczne instytucje kultury są bowiem słabe jak nigdy dotąd. Podlegają naciskom z wielu stron, ulegają presjom i zawłaszczeniom politycznym, ideologicznym i ekonomicznym. Wydarzenia ostatnich lat, pandemie, liczne kryzysy z klimatycznym i finansowym na czele, pełnoskalowa wojna w Europie sprawiają, że dzisiaj inaczej patrzymy na rolę instytucji. Traktujemy je nie tylko jako wyznaczniki prestiżu, arbitrów elegancji, utrwalaczy hierarchii, lecz także jako miejsca obdarzone nowymi funkcjami: dające bezpieczne schronienie, akceptację dla inności, okazję do spotkań. Słowem, instytucje kultury mają szansę przeobrazić się w instytucje troski. Czy tak się rzeczywiście dzieje, czy słowa te nie pozostają wyłącznie w sferze (modnych) deklaracji?

Niewątpliwie narasta potrzeba przeformułowania kształtu i sposobów działania instytucji. Jak dzisiaj instytucje mogą spełniać publiczną misję? Jakie są możliwe wyjścia z ich kryzysu? Czy można uniknąć polityzacji instytucji, czy z założenia są one (w pewnym sensie) polityczne? Czy istnieją modele udanych instytucji na miarę naszych czasów, na których inne mogą się wzorować? Jakie będą instytucje przyszłości? To jedne z wielu pytań, jakie pragniemy zadać w nr 7 „Elementów”. Poniżej rozwinięta lista tematów. Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów.

Propozycje tematów:

 • Instytucja idealna: modele, próby praktykowania
 • Globalne imprezy artystyczne (biennale, ale i targi sztuki): czemu dzisiaj służą, jak zmieniają się ich formuły, czy i dlaczego przeżywają dzisiaj kryzys
 • Galerie prywatne: ich rola w polu sztuki w Polsce, historia potransformacyjna, rola kulturotwórcza
 • Konkursy artystyczne: ich najnowsza historia, problemy, wzorcowe rozwiązania
 • Relacje prywatne-publiczne w instytucjonalnym polu sztuki w Polsce: transfery kapitału
 • OFSW i inne oddolne działania artystów / innych aktorów pola sztuki w celu obrony własnych praw (ubezpieczenia, rynek, relacje z instytucjami publicznymi)
 • Instytucje postkolonialne i dekolonialne w Europie Środkowej i Wschodniej: przykłady
 • Instytucje jako sposób zarządzania widzialnością w polu sztuki
 • Rozwiązania prawne regulujące działalnie instytucji: charakterystyka, możliwe drogi ich rozwoju
 • Kolekcje Znaków Czasu: historia, rola, stan dzisiejszy, możliwe drogi rozwoju
 • Instytucje kultury powstałe po akcesji do UE
 • Relacje między galeriami prywatnymi a instytucjami w Polsce i za granicą
Potencjalnych autorów prosimy o przysłanie propozycji artykułu w formie abstraktu (do 500 słów) na adres: elementy@asp.krakow.pl

Harmonogram:Termin nadsyłania abstraktów:  31 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie decyzji w sprawie abstraktów: 15 lutego 2024 r.

Termin nadsyłania pełnych artykułów: 15 maja 2024 r.
Prosimy o teksty o objętości 20-35 tys. znaków ze spacjami (w tym przypisy i bibliografia). Artykuł nie może być wcześniej publikowany. Wszystkie artykuły przyjęte przez redakcję są recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

Szczegółowe wytyczne redakcyjne dostępne pod adresem: https://elementymag.art/dla-autorow/