Zofia Krasnopolska-Wesner

doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, filolog, historyk literatury rosyjskiej. Od 2009 roku związana z Międzywydziałowym Instytutem Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziałem Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej. W latach 2016-2019 uczestnik projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Kultura polska wobec zachodniej tradycji ezoterycznej w latach 1890-1939” realizowanego wspólnie z Instytutem Filologii Rosyjskiej UG. Współredaktor serii wydawniczej polskich i rosyjskich historyków sztuki Sztuka Europy Wschodniej. Autorka licznych artykułów poświęconych modernistycznej idei korespondencji sztuki, literatury oraz muzyki. Szczególne miejsce w zainteresowaniach badawczych zajmuje problematyka ezoteryzmu w tym twórczość artystów polskich i rosyjskich popularyzujących naukę R. Steinera

ORCID: 0000-0002-5676-6940