Waldemar Kuligowski

profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Prowadził badania terenowe w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W swoim dorobku ma kilkanaście książek i ponad sto pięćdziesiąt artykułów naukowych. Został odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, był także wyróżniany za pracę dziennikarską i w ogólnopolskich konkursach poetyckich.
ORCID: 0000-0002-1910-1034