Marta Kudelska

Kuratorka, autorka tekstów o sztuce. Członkini Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Publikowała w czasopismach: „Szum”, „Obieg”, „Contemporary Lynx”, „Znak” i „Pavilionesque”, oraz w katalogach wystaw. Ukończyła kulturoznawstwo o specjalności kultura współczesna (w zakresie krytycznej teorii kultury współczesnej) i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie doktorantka UJ; zajmuje się działaniami młodych kuratorów na terenie Katowic i Krakowa. Interesuje się pamięcią, refleksją nad instytucjami sztuki, strategiami kuratorskimi, młodą sztuką, a także związkami między sztuką współczesną a grozą, widmologią, magią i tradycją romantyczną.
ORCID