Łukasz Białkowski

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ur. w 1981 r., krytyk sztuki, autor esejów, recenzji i tłumaczeń, niezależny kurator wystaw. Publikował w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. Autor książek Celebracja braku. Sztuka współczesna i gry z widzialnością (Szczecin 2020), Nieszczere pole. Szkice o sztuce (Katowice 2015) i Figury na biegunach. Narracje silnego i słabego podmiotu twórczego (Kraków 2015). Pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauk o  Sztuce w Instytucie Sztuki Mediów UP w Krakowie; wykładowca na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Mieszka w Krakowie.