Karina Jarzyńska

Uniwerytet Jagielloński

Dr, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracująca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniu historii literatury polskiej XX wieku w kontekście jej związków z religią, sztukami wizualnymi oraz historią społeczną. Członkini kilku zespołów badawczych, w tym Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci przy WP UJ. Autorka książki Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej (Kraków 2018) oraz wielu artykułów. Angażuje się także w projekty edytorskie, kuratorskie i edukacyjne.