Jakub Kornhauser

dr, literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz. Współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Opublikował kilka książek poetyckich i eseistycznych, za Drożdżownię (2015) otrzymał Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej, a za Premie górskie najwyższej kategorii (2020) Nagrodę Znaczenia. Przełożył książki m.in. Gherasima Luki, Gellu Nauma, Miroljuba Todorovicia i Henriego Michaux. Autor i współredaktor kilkunastu monografii dotyczących zagadnienia awangardy, ostatnio Polityki/awangardy (2021). Redaktor prowadzący kilku serii wydawniczych, m.in. awangarda/rewizje (Wydawnictwo UJ), a także czasopisma „Romanica Cracoviensia”.
ORCID: 0000-0002-8904-9788