Grzegorz Sztwiertnia

ur. 1968 w Cieszynie, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego (1992). Od tego czasu jest nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni. Profesor zwyczajny w zakresie sztuk plastycznych. Pracuje na polu wielu dyscyplin: malarstwa, rysunku, instalacji, fotografii i wideo. Kurator wystaw problemowych. Jest laureatem m.in. Nagrody im. Jana Cybisa (2017).