Atefeh Ahmadi

artystka, tłumaczka i badaczka z Iranu. Współpracowała z wieloma artystycznymi i literackimi wydawnictwami i czasopismami. Ukończyła sztukę performance i kontynuuje wyższą edukację na kierunku gender studies. Jest także  studentką programu artystycznego i kuratorskiego w The New Center for Research and Practice (Seattle). Jej obecny projekt badawczy koncentruje się na mapowaniu możliwych multimodalnych heterotopii, czerpiąc z koncepcji fabulacji spekulatywnej.
ORCID: 0000-0002-1524-2147