Anna Kozłowska

dr nauk ekonomicznych; adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z oddziaływaniem mass mediów, społeczną odpowiedzialnością komunikacji i perswazją reklamową. Autorka trzech książek: Reklama. Socjotechnika oddziaływania; Reklama. Techniki perswazyjne i Oddziaływanie mass mediów, wydanych na SGH, i podręcznika Tworzenie przekazu reklamowego, wydanego przez WSip.
ORCID 0000‑0002‑6422‑931X