Aleksandra Grzemska

adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, krytyczka literacka, edytorka. Autorka monografii Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku (2020). Współredaktorka monografii Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku (2017) oraz Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki (2017). Sekretarz czasopisma naukowego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”.
ORCID: 0000-0002-0008-2435