Agata Sulikowska-Dejena

doktor nauk społecznych – specjalność socjologia kultury i sztuki. Historyczka sztuki – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kuratorka wystaw, autorka tekstów o sztuce współczesnej, edukatorka. Główne obszary zainteresowań to sztuka Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie sztuka kobiet), peryferie i marginesy, zagadnienia tożsamości i pamięci zbiorowej, metodologia badań jakościowych. Zawodowo związana z BWA Galerią Sanocką i Uniwersytetem Rzeszowskim. Realizuje projekty badawcze z obszaru nauk społecznych i historii sztuki.
ORCID 0000-0002-5582-0597